قوانین و مقررات

شرایط و ضوابط استفاده از اپلیکیشن بله نرس

ماده ۱ – تعاریف و اصطلاحات

اصطلاحاتی که درفایل شرایط و ضوابط به کار رفته است، دارای معانی مشروح زیر است:

شرکت: شرکت کیان اسپاد آواطب که نسبت به هماهنگی و بستر سازی های لازم جهت ارائه خدمات تعریف شده اپلیکیشن بله نرس اقدام می‌ نماید.

بله نرس: خدمات نرم‌ افزاری که توسط شرکت به منظور ارائه خدمات پزشکی و پیراپزشکی ارائه می‌شود.

۱-۱ اپلیکیشن: نرم افزار متعلق به شرکت که به منظور استفاده از خدمات بله نرس ، حق استفادۀ موقت از آن برابر شرایط قراردادی و سند حاضر به کاربران اعطا می‌گردد.

۲-۱ کاربر: شخصی حقیقی یا حقوقی است اعم از سرویس گیرنده و سرویس دهنده که از طریق اینترنت به اپلیکیشن بله نرس متصل و از خدمات نرم افزاری بله نرس بهرمند می‌شود.

۳-۱ کاربران: در این سند کاربر سرویس دهنده و کاربر سرویس گیرنده، هر دو با نام کاربران نامیده می‌شوند.

۴ -۱کاربر سرویس دهنده: شخص حقیقی است که در اپلیکیشن بله نرس به منظور مطلع شدن و دریافت درخواستهای خدمات و به تبع آن ارائه خدمات تعریف شده، ثبت ‌نام کرده ‌است. این افراد شامل : پزشک ، پیراپزشک ، پرستار ، ماما ، بهیار و فیزیوتراپ می باشند.

۵-۱کاربر سرویس گیرنده: اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که در اپلیکیشن بله نرس به منظور ارائه درخواست خدمات تعریف شده در بله نرس و به تبع آن دریافت خدمات در محل مورد نظر خود، ثبت‌ نام کرده‌اند.

۶-۱حساب کاربری: حسابی است که اشخاص برای استفاده از خدمات بله نرس در اپلیکیشن ایجاد و اطلاعات ضروری در هنگام ثبت نام را تکمیل کرده‌اند.

۷-۱اعتبار: مبلغی است که کاربران سرویس گیرنده در حساب کاربری خود به منظور استفاده از خدمات بله نرس در اختیار دارند و این مبلغ را به صورت پرداخت از طریق سامانه های بانکی، کارت‌های عضو شبکۀ شتاب و یا بن های ارائه شده از طریق شرکت تأمین کرده اند و برای استفاده از خدمات بله نرس در اختیار دارند.

۸-۱اطلاعات محرمانه: اطلاعاتی که توسط کاربران در اختیار بله نرس قرار داده می‌شود اعم از اطلاعاتی که به صورت مستقیم از سوی کاربران وارد می‌شود و همچنین اطلاعاتی که به صورت خودکار و در نتیجۀ بهره برداری از خدمات بله نرس در اختیار شرکت قرار داده می‌شوند، مانند اطلاعات مربوط به نوع خدمت، زمان و مکان ارائه خدمت و غیره.

۹-۱قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوانین عادی، آئین نامه های اجرایی، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و کلیه ضوابط قانونی حاکم بر انجام موضوع قرارداد.

 

ماده ۲ – حساب کاربری

۲-۱ کاربران با ثبت نام در بله نرس و همچنین با هر بار استفاده از خدمات بله نرس می‌پذیرند که قوانین و مقررات جاری شرکت در ارائه خدمات بله نرس را به صورت کامل مطالعه کرده و با اطلاع کامل از شرایط و معانی آن را پذیرفته‌اند، همچنین از آنجائیکه این قوانین و مقررات ممکن است در طول زمان تغییراتی داشته باشد، لذا استفادۀ مستمر کاربران از اپلیکیشن بله نرس به معنی پذیرش هرگونه تغییر در قوانین و مقررات آن می باشد.

۲-۲برای استفاده از خدمات بله نرس لازم است که هر کاربر سرویس گیرنده اعم از شخص حقیقی و یا حقوقی یک حساب کاربری در اپلیکیشن بسازد. تنها اشخاصی که بیش از ۱۸ سال سن و واجد اهلیت قانونی باشند، می‌توانند اقدام به ساختن حساب کاربری در اپلیکیشن کنند. برای استفاده از خدمات بله نرس کاربر مذکور می بایست علاوه بر ثبت شماره تلفن همراه خود در ابتدا، نام، نام خانوادگی، کد ملی و تاریخ دقیق تولد خود را وارد نماید.

۲-۳ کاربر می‌پذیرد اطلاعات خواسته شده را به صورت صحیح و به‌ روز در اپلیکیشن وارد کند و مسئولیت عدم صحت اطلاعات اعلام شده با شخص کاربر می‌باشد، لذا در صورت اثبات عدم درج اطلاعات صحیح، شرکت مجاز به پیگیری قضایی و قانونی نزد مراجع ذیصلاح می‌باشد.

۲-۴ هر شخص با توجه به مدارک هویتی تنها می‌تواند یک حساب کاربری به عنوان کاربر سرویس گیرنده یا کاربر سرویس دهنده بنا به مورد در اپلیکیشن داشته باشد. در صورتی که شرکت اطلاع یابد که به نام یک شخص اعم از حقیقی و یا حقوقی حساب‌های کاربری متعدد وجود دارد، شرکت مجاز خواهد بود نسبت به قطع خدمات و غیرفعال نمودن حساب‌های کاربری مذکور اقدام نماید.

۲-۵ مسئولیت همۀ فعالیت‌هایی که از طریق حساب کاربری اشخاص حقیقی و یا حقوقی در اپلیکیشن یا سایر خدمات مربوط به بله نرس انجام می‌شود به عهدۀ کاربران است. لذا مسئولیت سرویس گیرندگان غیر از کاربر که با استفاده از حساب کاربری وی از خدمات بله نرس استفاده می‌نمایند، کاملا با خود کاربر سرویس گیرنده می‌باشد.

۲-۶مسئولیت حفظ امنیت اطلاعات حساب کاربری به عهدۀ کاربران است. در صورت مفقود شدن یا سرقت اطلاعات حساب کاربری، کاربر مذکور موظف است در اسرع وقت موضوع را به شکل مقتضی به اطلاع شرکت برساند. بدیهی است تا زمانی که اطلاع‌رسانی به شرکت انجام نشده، مسئولیت همۀ فعالیت‌هایی که از طریق حساب کاربری مذکور انجام شده و می‌شود بعهدۀ وی خواهد بود.

۲-۷ کاربران حق ندارند به اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر اجازه استفاده از حساب کاربری خود را بدهند یا حساب خود را به شخص حقیقی یا حقوقی دیگری منتقل کنند. در مورد کاربر شخص حقوقی نیز، مسئولیت‌های قانونی بهره برداری از خدمات بله نرس متوجه مدیران مشتریان سازمانی مذکور خواهد بود.

۲-۸ شرکت ممکن است با توجه به سیاست ها از کاربر سرویس گیرنده برای استفاده از خدمات، علاوه بر درخواست احراز هویت شخصی و تخصصی که در ابتدا انجام داده است، درخواست بروز رسانی اطلاعات کند، در چنین شرایطی اگر کاربر سرویس گیرنده بله نرس اطلاعات کافی در اختیار شرکت قرار ندهد، شرکت می‌تواند حساب کاربری وی را مسدود کرده و از ارائۀ خدمات به کاربر سرویس گیرنده خودداری نماید.

۲-۹ ممکن است بنا به مورد و حسب صلاحدید و تشخیص شرکت، از کاربران درخواست اطلاعات تکمیلی، ارائه مدارک و یا اصلاح اطلاعات موجود گردد. در این صورت کاربر مورد درخواست، متعهد به ارائه اطلاعات و یا اصلاح اطلاعات درخواستی در مدت اعلام و درخواست شده از سوی شرکت خواهد بود. در غیر این صورت شرکت می‌تواند حساب کاربری وی را مسدود کرده و از ارائه خدمات به کاربر مذکور خودداری نماید.

 

ماده ۳ – استفاده از اپلیکیشن بله نرس

۳-۱ کاربر سرویس گیرنده متعهد می‌شود در صورت وجود هر نوع حساسیت دارویی یا شرایط خاص جسمی و حرکتی و امثال آن برای خود و یا افراد زیر مجموعه خود در اپلیکیشن، موضوع را در قسمت توضیحات درخواست به کاربر سرویس دهنده اعلام کند. در غیر اینصورت چنانچه پس از پذیرش درخواست و عزیمت کاربر سرویس دهنده به محل، سرویس دهنده مواجه با موارد فوق شود، مجاز به لغو (امتناع از انجام) بوده و مسئولیت جبران خسارات وارده و هزینه بر عهدۀ کاربر سرویس گیرنده است.

۳-۲ کاربران بله نرس با استفاده از خدمات اپلیکیشن برای سرویس گیرندگان، می‌پذیرند و به طور قانونی موظف می‌باشند که از بله نرس برای انجام هیچ فعالیت غیر‌قانونی طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران یا خلاف شرع یا مخالف با عرف جامعه استفاده نکنند.

۳-۳کاربر سرویس گیرنده متعهد است در صورت داشتن حیوانات خانگی از قبیل سگ و گربه در محل درخواست سرویس، موضوع را در قسمت توضیحات درخواست به کاربر سرویس دهنده اعلام کند. در غیر اینصورت چنانچه پس از پذیرش درخواست و عزیمت کاربر سرویس دهنده به محل، سرویس دهنده مواجه با موارد فوق شود، مجاز به لغو (امتناع از انجام) بوده و مسئولیت جبران خسارات وارده و هزینه برعهدۀ کاربر سرویس گیرنده است.

۳-۴کاربران متعهد می‌شوند هیچ‌گاه از خدمات بله نرس به صورتی که به بله نرس یا شرکای آن صدمه‌ای وارد کند، استفاده نکنند. در صورتی که کاربران نسبت به سؤاستفاده از امکانات فراهم شده در خدمات بله نرس در جهت منافع شخصی و یا آسیب اعم از مادی و یا معنوی به منافع شرکت اقدام نمایند، شرکت ضمن داشتن حق قطع خدمات و غیرفعال نمودن حساب کاربری، مجاز خواهد بود با مراجعه به مراجع قضایی و یا سایر مراجع ذیصلاح قانونی نسبت به مطالبه جبران خسارات وارده اقدام نماید.

۳-۵کاربران می‌پذیرند که شرکت ممکن است از ارسال پیامک، ایمیل و یا ارسال ها و اعلانات بلادرنگ (Push Notifications) به عنوان راه ارتباطی با ایشان استفاده کند. کاربران می‌توانند درخواست کنند که ارسال این پیام‌ها در صورت امکان قطع شود اما می‌پذیرند که با انصراف از دریافت این پیام‌ها، ممکن است در استفاده از خدمات با مشکل مواجه شوند و یا اطلاعات مقتضی بموقع به ایشان نرسد.

۳-۶ شرکت ممکن است کدهایی به منظور هدیه به کاربر سرویس گیرنده ارائه کند که با وارد کردن این کدها در نرم‌افزار، درصدی از هزینه خدمات کاهش یابد یا مبلغ مشخصی به حساب کاربر در اپلیکیشن بله نرس اضافه ‌شود. نحوۀ ارائه این خدمات و تعیین مهلت استفاده از آنها، منوط به تشخیص و صلاحدید شرکت بوده و در صورت عدم تعلق کدهای مذکور، کاربر سرویس گیرنده حق طرح هیچگونه ادعا و اعتراضی را در این خصوص نخواهد داشت.

۳-۷ کاربران می‌پذیرند که اجازۀ انتقال یا فروش کدهای قید شده در بند ۳-۶ را به اشخاص دیگر ندارند. همچنین کاربران مجاز نیستند این کدها را به صورت عمومی منتشر کنند (حتی اگر شرکت در فضاهای عمومی به نحوی که در دسترس عموم است، این کدها را منتشر کرده باشد) مگر اینکه شرکت رسماً این اجازه را به آنها داده باشد.

۳-۸ کاربر سرویس گیرنده می‌پذیرد اعتباری که در حساب کاربری خود دارد مستقل از روش کسب آن (اگر در نتیجه افزایش اعتبار از طریق درگاه بانک باشد یا در نتیجه وارد کردن کدهای تخفیفی که شرکت در اختیار آنها قرار می‌دهد یا هر روش دیگری) فقط برای استفاده از خدمات بله نرس قابل استفاده است و امکان دریافت این وجه را به صورت نقد ندارد.

۳-۹کاربر سرویس گیرنده می‌پذیرد کدهایی که جهت افزایش اعتبار یا کاهش هزینه برای دریافت خدمات بله نرس به وی داده می‌شود، ممکن است منقضی شوند. از آنجایی که شرکت برای ارائه این کدها هزینه ای از کاربر سرویس گیرنده دریافت نمی‌کند، این حق برای شرکت محفوظ است که مبلغ یا درصد تأثیر این کدها را حتی پس از انتشار آنها تغییر دهد یا در صورت لزوم آنها را باطل کند. همچنین در صورتیکه شرکت تشخیص دهد که استفاده از این کد به دلیل خطای فنی یا تخلف صورت گرفته و یا غیر قانونی بوده است می‌تواند این کدها یا اعتباری که در نتیجۀ استفاده از آنها به حساب کاربر اضافه شده است را باطل یا حذف کند.

۳-۱۰ مسئولیت تأمین اینترنت و سخت‌افزار لازم و همچنین پرداخت هزینه‌های مربوط به آنها برای استفاده از خدمات بله نرس به عهدۀ کاربران است.

۳-۱۱ کاربران سرویس دهنده و سرویس گیرنده متعهد می‌شوند پس از اتمام فرآیند سرویس از هیچ بخش از اطلاعاتی که در نتیجۀ استفاده از اپلیکیشن بله نرس کسب کرده‌اند، هیچ‌گونه استفاده‌ و بهره برداری نکنند. طبعاً ذخیره کردن اطلاعات این چنین در دستگاه تلفن همراه یا به هر شیوۀ دیگر خارج از فضای اپلیکیشن نیز مغایر با قوانین بله نرس خواهد بود. همچنین کاربران متعهد می‌شوند در طول فرآیند ارائه خدمت، فقط در شرایط ضروری از این اطلاعات استفاده کنند. استفادۀ کاربران از اطلاعات مذکور باید مطابق با عرف جامعه و قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد و در هر صورت این اطلاعات به صورت امانت در اختیار کاربران قرار گرفته است و در صورت نقض تعهدات مذکور، شرکت مجاز به پیگیری حقوقی و کیفری موضوع می باشد.

۳-۱۲با استفاده از خدمات بله نرس کاربران می‌پذیرند که در حین فرآیند ارائه خدمت، بله نرس را وسیله‌ای برای تبلیغات و بازاریابی کالا و خدمات شخصی خود قرار ندهند و از هرگونه معرفی و عرضۀ محصولات و خدمات شخصی و یا متعلق به دیگران بدون اطلاع شرکت خودداری کنند.

۳-۱۳ تمامی کاربران متعهد به رعایت همۀ قوانین اسلامی، شرعی، اخلاقی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران از جمله رعایت حجاب مناسب در هنگام استفاده از بله نرس هستند.

۳-۱۴کاربران می‌پذیرند و اعلام می‌دارند که متن حریم خصوصی بله نرس را به طور کامل و دقیق مطالعه کرده و این متن مورد قبول و پذیرش ایشان است.

۳-۱۵- کاربران می‌پذیرند که اپلیکیشن بله نرس نه به عنوان خدمات سلامت در زمینه های پزشکی/ پیراپزشکی/ بالینی بلکه تنها به عنوان بستری است که ارتباط بین سرویس گیرندهان و ارائه کنندگان سرویس را جهت توافق بر ارائه یک خدمت فراهم می‌کند. در خدمات بله نرس کاربر سرویس دهنده مختار است پس از پذیرش شرایط و مقررات همکاری با شرکت، یک درخواست را طبق ضوابط بپذیرد یا رد کند، همچنین کاربر سرویس گیرنده مختار است پس از ارسال درخواست و مشخص شدن سرویس دهنده و قبل از آغاز عزیمت سرویس دهنده به محل، درخواست خود را ادامه داده و یا لغو نماید. لذا هر اقدامی که سرویس گیرنده با سرویس دهنده انجام می‌دهد به عنوان یک قرارداد لازم مستقل و رابطۀ قراردادی بین سرویس دهنده و سرویس گیرنده در نظر گرفته می شود.

۳-۱۶ خدمات بله نرس ممکن است با مشارکت خدمات شرکت‌های دیگری ارائه شود که بله نرس کنترلی روی آنها ندارد. در چنین شرایطی کاربران می‌پذیرند که این خدمات، قوانین استفاده و مقررات مختص خود را دارند و بله نرس مسئولیتی در خصوص قوانین و خدمات این شرکت‌ها ندارد.

۳-۱۷ از آنجایی که ممکن است از طریق حساب کاربری کاربر سرویس گیرنده، سرویس گیرنده و یا سرویس گیرندگانی به غیر از کاربر سرویس گیرنده از خدمات بله نرس استفاده نمایند، مسئولیت پرداخت هزینه‌های مترتبه و همچنین هر گونه مسئولیت قانونی ایشان نسبت به کاربر سرویس دهنده و شرکت متوجه کاربر سرویس گیرنده می‌باشد.

۳-۱۸ کاربر سرویس گیرنده متعهد می شود که به هیچ عنوان با حساب کاربری خود برای اشخاص زیر ۱۸ سال بدون حضور خود یا فردی مورد تأیید و دارای سن بالای ۱۸ سال درخواستی ارسال ننماید. در غیر اینصورت چنانچه پس از پذیرش درخواست و عزیمت کاربر سرویس دهنده به محل، سرویس دهنده مواجه با مورد فوق شود، مکلف به لغو (امتناع از انجام) بوده و مسئولیت جبران خسارات وارده و هزینه برعهدۀ کاربر سرویس گیرنده است.

 

ماده ۴- هزینه ها و نحوه پرداخت

۴-۱ کاربر سرویس گیرنده می‌پذیرد امکان استرداد هزینه‌هایی که وی به شرکت می‌پردازد وجود ندارد.

۴-۲ کاربر سرویس گیرنده می‌پذیرد نرخ خدمات از طرف شرکت مشخص می‌شود و پس از استفاده از آن اعتراضی نسبت به هزینه محقق شده نمی‌تواند داشته باشد. بدیهی است از آنجایی که کاربر سرویس گیرنده مجاز به عدم پذیرش هزینه اعلام شده از سوی شرکت می‌باشد، در صورت قبول، متعهد به پرداخت آن می‌باشد و به همین منظور کاربر مذکور با قبول این شرایط و مقررات به شرکت اختیار بی قید و شرط دریافت و وصول مبالغ مورد مطالبه شرکت را از محل اعتبار کاربری خود، اعطا می‌نماید.

۴-۳ پرداخت هزینه خدمات دریافت شده فقط از طریق روش‌هایی که توسط شرکت مشخص می‌شود، می‌تواند صورت پذیرد. این روش‌ها عبارتند از پرداخت از طریق اعتبار موجود در حساب کاربری بله نرس، پرداخت اینترنتی و یا از طریق USSD برای افزایش اعتبار و همچنین پرداخت نقدی به سرویس دهنده.

۴-۴ کاربران می‌پذیرند هزینه ارائه و اعلام شده از سوی شرکت، ممکن است بسته به ویژگی‌های خدمت از جمله نوع خدمت، مدت زمان ارائه خدمت، مدت زمان تخمینی جهت انجام خدمت، تغییرات اعمال شده در حین خدمت از قبلی تغییرات اقلام مصرفی و یا سایر عوامل دیگر متغیر باشد. در هر صورت رقم اعلام شده از سوی شرکت بر اساس استانداردهای موجود و صلاحدید شرکت تعیین گردیده است و در صورت پذیرش از سوی کاربران، ایشان حق طرح هیچگونه ادعا و اعتراضی در این خصوص نخواهند داشت.

۴-۵ کاربر سرویس گیرنده می‌پذیرد که باید هزینه خدمات دریافتی را مستقل از هر گونه مشکلی که ممکن است در برنامۀ بله نرس جهت پرداخت آنلاین به وجود آید به شرکت پرداخت کند. در صورتی که به دلیل مشکلی در برنامۀ بله نرس یا مشکلات ارتباطی از جمله اینترنت و شبکۀ تلفن همراه امکان پرداخت از طریق نرم‌افزار فراهم نشود، کاربر سرویس گیرنده همچنان موظف به پرداخت هزینه خدمات دریافتی خواهد بود. در این شرایط پرداخت هزینه ممکن است با هماهنگی کاربر سرویس گیرنده با مرکز تماس شرکت با روش‌های دیگر صورت پذیرد. در صورتی که کاربر سرویس گیرنده به هر دلیلی از جمله مشکلات نرم‌افزار پرداخت را انجام نداده باشد، شرکت حق دارد مبلغ محقق شده هزینه را از اعتبار کاربر سرویس گیرنده در بله نرس کسر کند و در صورت عدم پرداخت حساب کاربری وی را مسدود نماید.

۴-۶ کاربر سرویس گیرنده می‌پذیرد هیچوقت درخواستی برای بله نرس ارسال نکند مگر اینکه قصد استفاده از خدمات سلامت آنرا را داشته باشد. کاربر سرویس گیرنده اگر پس از ارسال درخواست خدمت و پذیرش درخواست توسط یک کاربر سرویس دهنده، درخواست را لغو کند یا در مکان مشخص شده به عنوان محل دریافت خدمت در زمان مشخص حضور پیدا نکند، متعهد به پرداخت مبلغ مورد قبول مذکور باشد و یا شرکت مجاز خواهد بود نسبت به کسر و برداشت مبلغ مذکور از محل اعتبار وی اقدام نماید. در صورت تکرار این عمل برای بار دوم حساب کاربری مسدود خواهد شد.

۴-۷در صورتیکه کاربر سرویس گیرنده اقدامات خلاف قانونی علیه کاربر سرویس دهنده داشته باشد، حق مراجعه کاربر سرویس دهنده به مراجع قضایی ذیصلاح محفوظ است، همچنین علاوه بر آن شرکت به طور مستقل حق مراجعه به مراجع قضایی از جهت لطمه وارد شده به شهرت و اعتبار تجاری خود را همواره دارد.

 

ماده ۵ – مسئولیت شرکت

۵-۱ شرکت با تمام امکانات خود از جمله مرکز تماس ۲۴ ساعته، واحد رسیدگی به شکایات و فرآیند میانجیگری تمامی تلاش خود را جهت رضایت کاربران، رفع اختلافات ایجاد شده در زمان ارائه و استفاده از خدمات بله نرس بین کاربران و ایجاد صلح و سازش فی مابین آنها انجام می دهد.

۵-۲ شرکت با استفاده از نظارت‌های خود و انجام نظرسنجی از کاربران سرویس گیرنده در پایان زمان ارائه هر خدمت تلاش می‌کند خدمات را با کیفیت مطلوبتری به کاربران ارائه دهد.

۵-۳ شرکت تلاش خود را جهت فراهم نمودن امکان استفاده از خدمات نرم‌افزاری بله نرس توسط دستگاه‌های کاربران محترم می‌کند اما تضمینی نسبت به اجرا شدن آن روی همۀ دستگاه‌ها یا همۀ شبکه‌های ارتباطی (اینترنت، شبکۀ تلفن‌ همراه و …) نخواهد داد.

۵-۴ تمامی اطلاعات کاربران به عنوان اطلاعات محرمانه نزد شرکت محافظت شده و دسترسی به آن توسط اشخاص ثالث ممنوع بوده مگر برابر تصمیم مقام ذیصلاح قضایی، بنابراین در صورت درخواست و صدور دستور مقتضی از سوی مراجع قضایی، شرکت مکلف به ارائۀ اطلاعات کاربران به مراجع مذکور می‌باشد.

۵-۵ چنانچه هریک از کاربران بله نرس در زمان استفاده از خدمات آن با مشکلی مواجه شوند برابر شرایط فوق می‌توانند شکایت خود را از طریق مرکز تماس ۲۴ ساعته و واحد رسیدگی به شکایات بله نرس مطرح کنند و شرکت پیگیری لازم و تلاش خود را جهت حل و فصل اختلافات بعمل خواهد آورد.

۵-۶ جهت اطلاع بیشتر کاربران با نحوه و شرایط ارائۀ خدمات بله نرس و استفاده از نرم‌افزار ، همۀ اطلاعات مورد نیاز کاربران توسط بله نرس در سایت قرار داده شده است و اشخاص می‌توانند با مراجعه به قسمت مذکور و مطالعۀ آنها کاملا با شرایط ذکر شده و خدمات بله نرس آشنا شوند. همچنین همکاران ما در مرکز تماس به صورت ۲۴ ساعته پاسخگوی هر گونه ابهام و سوال کاربران هستند. لازم به توضیح است که ارائه اطلاعات کاربری فقط از طریق اپلیکیشن امکان پذیر است و به منظور حفظ امنیت اطلاعات کاربران و اصل محرمانگی ارائه اطلاعات کاربری به خود کاربر و اشخاص ثالث به صورت تلفنی و حضوری مقدور نیست.

۵-۷ مسئولیت بله نرس فقط در فرضی است که کاربر سرویس گیرنده از طریق اپلیکیشن بله نرس درخواست خدمت ارسال کرده است و کاربر سرویس دهنده نیز این درخواست را پذیرفته است. لذا اگر کاربر سرویس دهنده و کاربر سرویس گیرنده که در اپلیکیشن بله نرس ثبت نام کرده‌اند خارج از اپلیکیشن با یکدیگر بر انجام خدمتی توافق نمایند، علاوه بر اینکه هیچ گونه مسئولیتی متوجه شرکت نخواهد بود، شرکت این حق را دارد که بر علیه کاربر سرویس دهنده که پیشتر تمامی شرایط و مقررات را پذیرفته است، اقدامات قانونی و حقوقی را پیگیری نماید.

 

ماده ۶ – مسئولیت کاربران

۶-۱مسئولیت همۀ اقدامات و افعال کاربران که ناشی از عدم رعایت قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران از جمله قانون مجازات اسلامی (ارتکاب جرم در هنگام ارائه خدمت) و قوانین مدنی (ورود خسارت به اموال کاربران) باشد، بر عهدۀ شخص متخلف بوده و شرکت هیچ گونه مسئولیتی در قبال اعمال و افعال فوق نداشته و نخواهد داشت و شرکت می‌تواند ضمن غیر فعال کردن حساب کاربری متخلف، از طریق مراجع ذیصلاح، اقدامات قانونی را علیه نامبرده نسبت به احقاق حقوق قانونی شرکت به عمل آورد.

۶-۲هر گونه اقدامی از سوی کاربر سرویس دهنده که منجر به ورود خسارت به شهرت، اعتبار و دارایی‌های شرکت شود تخلف از شرایط قراردادی و قانونی تلقی خواهد. شرکت این حق را برای خود محفوظ می‌داند که حساب کاربر سرویس دهنده را مسدود و در صورت نیاز، علیه وی اقدام قانونی انجام دهد و خسارت و حقوق قانونی خود را مطالبه کند.

۶-۳ کاربر سرویس دهنده متعهد می‌شود تنها از علایم و اقلام سازمانی که توسط شرکت تهیه و در اختیار او گذاشته شده است استفاده کند و مسئولیت استفاده از اقلام و علایمی که سبب ایجاد مشابهت و یا ایجاد اشتباه برای کاربران سرویس گیرنده و یا سایر اشخاص اعم از حقیقی و یا حقوقی کند، بر عهدۀ کاربر سرویس دهنده بوده و در صورت لزوم شرکت به قطع خدمات با نامبرده و پیگیری قانونی اقدام خواهد نمود و شخص متخلف مکلف به جبران خسارات وارده به شرکت خواهد بود.

۶-۴ کاربر سرویس دهنده متعهد به تهیه بیمه مسئولیت تعریف شده و مربوط به حرفه و سطح خدمات خود می باشد.

۶-۵ در صورتی که در حین ارائه خدمت، کاربر سرویس دهنده نسبت به نقض تعهدات قانونی از سوی کاربر سرویس گیرنده اطلاع پیدا کند، کاربر سرویس دهنده متعهد به پیروی از دستورالعمل ها و در نهایت اعلام گزارش به مرکز تماس شرکت و مراجع انتظامی خواهد بود.

 

ماده ۷– نکات قابل توجه در خصوص بله نرس

۷-۱هیچ یک از خدمات قابل ارائه از طریق اپلیکیشن بله نرس اورژانسی نمی باشد

۷-۲شرکت ممکن است در شرایطی به کاربران اجازه دهد که در وب سایت، نرم‌افزار موبایل و یا سایر بخش‌های این سامانه، عکس، متن، فایل صوتی، فایل تصویری یا فایل‌های مشابه منتشر کنند. مالکیت هر مطلب (شامل متن، عکس، فایل صوتی، فایل تصویری و …) که به این شکل در خدمات ثبت شود همچنان متعلق به کاربران خواهد بود. اما با ثبت آنها در خدمات‌ مرتبط به بله نرس کاربران این حق را به بله نرس می‌دهند که آنها را در هر مکان و هر زمانی به صورت دیجیتال یا چاپی برای هر نوع کاربردی منتشر کند. همچنین شرکت مجاز است حق انتشار این مطالب را به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر منتقل کند.

۷-۳ شرکت در شرایطی که به هر دلیل به این نتیجه برسد حضور یک کاربر (سرویس دهنده یا سرویس گیرنده) می‌تواند برای شرکت یا سایر سرویس گیرندگان منفی باشد و یا مطلوب نباشد، طبق صلاحدید و تشخیص خود حق حذف دسترسی کاربر مذکور به خدمات بله نرس را دارد. در این صورت، کاربر حق طرح هیچگونه ادعا و یا اعتراضی را نخواهد داشت.

 

ماده ۸ – موارد فنی

۸-۱کاربران حق ندارند هیچگونه تلاشی در جهت استخراج سورس کد (Source Code) نرم‌افزارهای شرکت شامل دیکامپایل(Decompile) ، مهندسی معکوس(Reverse Engineering) یا فعالیت‌های مشابه انجام دهند.

۸-۲ کاربران مجاز نیستند با استفاده از روش‌های Framing یا Mirroring یا روش‌های دیگر نسخۀ دیگری از خدمات بله نرس را روی سرورهای دیگر ارائه کنند. همچنین کاربر مجاز نیست در نرم‌افزار بله نرس یا در روش ارائه خدمات تغییر یا اخلالی ایجاد کند.

۸-۳ کاربران حق ندارند نرم‌افزار یا اسکریپتی با هدف ایندکس گذاری (Indexing)، مطالعه یا هر گونه فعالیت داده‌کاوی روی خدمات اجرا کنند.

۸-۴کاربران حق ندارند هیچ فعالیتی در راستای حصول دسترسی غیرقانونی و غیر متداول به هیچ بخش از سامانه‌های مرتبط با شرکت یا بله نرس انجام دهند.

 

ماده ۹ – توافق از راه دور

۹-۱ کاربران جهت مبادلۀ آسان اطلاعات، همۀ تغییرات و الحاقیه‌های قوانین و مقررات حاضر اعم از تغییر و اضافه کردن شروط آن، ارسال اخطاریه و ابلاغیه‌های مربوط به شرکت، از طریق سامانه بله نرس بعمل آید و کاربران ضمن پذیرش اطلاع از شرط و روند اجرایی آن، موافقت خود را نسبت به اعمال شرط مذکور اعلام می‌کنند.

۹-۲ مسئولیت حفظ و حراست از حساب کاربران بر عهدۀ کاربر مذکور بوده و وی ضمن پذیرش این مسئولیت، همۀ داده پیام‌های صادره از طریق حساب کاربری مذکور را منتسب به خود دانسته و هرگونه ادعایی نسبت به انکار، تردید و جعل داده پیام‌های ارسال شده از ناحیۀ نامبرده غیر قابل استماع و مردود است.

۹-۳ کاربران می‌پذیرند هر گونه رویه، اشکال، عبارات مبین تأیید و اعلام قبولی و تصدیق داده پیام‌های صادره از طرف شرکت به منزله امضاء الکترونیکی و قبولی محسوب می‌شود و هر گونه ادعائی نسبت به عدم امضاء و قبولی مذکور، غیر قابل استماع و مردود است.

۹-۴ کاربران با عضویت دراپلیکیشن خدمات بله نرس قصد و اراده خود را نسبت به پذیرش انعقاد هرگونه اقدام و عمل حقوقی از جمله عقود و معاملات از راه دور و از طریق سامانۀ رایانه‌ای و الکترونیکی اعلام می‌کنند.

 

ماده ۱۰- تصدیقات قراردادی

کاربر سرویس دهنده در کمال صحت عقل و اراده اقرار می‌نماید واجد تمامی شرایط قانونی و قراردادی نسبت به استفاده از خدمات شرکت به منظور انجام موضوع قرارداد از جمله عدم سوء پیشینه، عدم اعتیاد به مواد مخدر و مشروبات الکلی و همچنین عدم استعمال و مصرف آنها بوده و همچنین کاربران اقرار می‌نمایند کلیه اظهارات، اعلامات، تأییدیه‌ها و محتویات و مندرجات اسناد و مدارک ارائه شده و اطلاعات اعلامی به شرکت و هر آنچه که در آینده اعلام و ارائه می‌گردد منطبق با واقع و حقیقت می‌باشد. در صورتیکه به هر دلیل اعم از اعلام مراجع و اشخاص خلاف اظهارات کاربران اعلام یا احراز گردد، شرکت محق می‌باشد ضمن غیر فعال نمودن دائمی کاربر خاطی و به جهت تخلف نامبرده از موارد فوق نسبت به مطالبۀ مبلغ مشخص شده در قرارداد جداگانه بعنوان خسارت و وجه التزام این شرایط و مقررات اقدام نماید. وصول تمام یا قسمتی از خسارت و وجه التزام فوق از اعتبار ریالی کاربر نزد شرکت نیز بلامانع می‌باشد.

 

ماده ۱۱- جمع‌آوری اطلاعات

۱۱-۱ بخشی از اطلاعاتی که بله نرس ذخیره می‌کند اطلاعاتی است که کاربران به صورت مستقیم در فرآیند ثبت نام، ارسال درخواست خدمت، تماس با مرکز تماس و یا روش‌های مشابه در سامانه ثبت می‌کنند. این اطلاعات شامل نام، نام خانوادگی، کد ملی، تاریخ تولد، شماره تلفن همراه و در صورت نیاز شماره تلفن ثابت، آدرس، آدرس پست الکترونیکی و اطلاعاتی از این دست می‌باشد. علاوه بر اطلاعاتی که به صورت مستقیم در سامانه ثبت می‌شود، برخی از اطلاعاتی که در نتیجۀ استفاده از خدمات تولید می‌شود نیز در بله نرس ذخیره خواهد شد. این اطلاعات در زیر شرح داده شده‌اند:

۱۱-۲ اطلاعات مکانی مربوط به هنگامی که کاربر از سرویس بله نرس استفاده می‌کند و موقعیت مکانی مبدا، خدمت ارائه شده ذخیره می‌شود.

۱۱-۳ مشخصات سلامت فردی از قبیل فشار خون، گروه خون و غیره و همچنین بازۀ زمانی آغاز و پایان ارائه خدمت ذخیره می‌شود.

۱۱-۴ در تراکنش‌های مالی که در آن کاربر حساب کاربری خود در بله نرس را از طریق کارت‌های بانکی افزایش می‌دهد، شمارۀ تراکنش و پیگیری بانکی در بله نرس ثبت می‌شود. لازم به ذکر است، با توجه به اینکه تمامی تراکنش‌های مالی از طریق سامانه‌های بانکی صورت می‌گیرد، بله نرس در فرآیند انتقال وجه و یا افزایش اعتبار از طریق کارت‌های بانکی هیچ‌گونه دسترسی به اطلاعات کارت بانکی کاربران ندارد.

۱۱-۵ بله نرس ممکن است اطلاعات مربوط به نحوه استفاده کاربران از نرم‌افزار موبایل بله نرس را ثبت و از این اطلاعات برای بهبود کیفیت خدمات استفاده نماید.

۱۱-۶ بله نرس ممکن است اطلاعات مربوط دستگاهی که کابران از طریق آن از سامانه استفاده می‌کنند (تلفن همراه، تبلت و غیره) از جمله نوع دستگاه، سیستم عامل، مشخصات سخت افزاری و همچنین اطلاعات مربوط به روش اتصال به اینترنت از جمله شبکه ۳G، وای‌فای (WiFi) و غیره را ذخیره کند.

۱۱-۷ اطلاعاتی که در بله نرس ذخیره می‌شود در موارد زیر ممکن است مورد استفاده قرار بگیرد و استفادۀ کاربر سرویس دهنده یا سرویس گیرنده از سرویس بله نرس به منزلۀ قبول و اعطای اختیار به بله نرس جهت استفاده و بهره‌برداری از اطلاعات ذکر شده به شرح زیر می‌باشد:

– ارائه، نگهداری و بهبود کیفیت خدمات؛

– برقراری ارتباط بین سرویس دهنده و سرویس گیرنده جهت تسهیل فرآیند خدمت؛

– ارتباط بله نرس با سرویس گیرنده جهت اطلاع‌رسانی، کنترل کیفی، بررسی شکایات و غیره؛

– شخصی‌سازی سرویس برای هر کاربر شامل ارائه پیشنهادهای ویژۀ هر کاربر؛

– بدیهی است مسئولیت حفظ و نگهداری از تمامی اطلاعات فوق برعهده بله نرس می باشد؛ به نحوی که هیچ شخص اعم از حقیقی و یا حقوقی غیر ذیصلاح حق دسترسی به اطلاعات مذکور را نخواهد داشت. صرفاً در صورتی که طبق درخواست و یا صدور دستور مقتضی از سوی مراجع قضایی، اطلاعات کاربر سرویس دهنده و یا سرویس گیرنده (اعم از اینکه به صورت مستقیم از سوی ایشان و یا به صورت خودکار جمع آوری و ضبط شده باشد) مطالبه شود، بله نرس موظف به ارایۀ اطلاعات درخواستی به مراجع مذکور خواهد بود.

– رعایت حریم شخصی کاربران برای بله نرس بسیار حائز اهمیت است. در این متن نحوۀ ذخیره‌سازی و استفادۀ بله نرس از اطلاعاتی که در نتیجه استفادۀ کاربران از خدمات بله نرس در سامانۀ بله نرس ثبت می‌شود شرح داده شده است.

دانلود اپلیکیشن موبایل